เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี เอส อาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีประสบการณ์ในการบริการลูกค้า และจัดจำหน่ายสินค้า มายาวนาน 30 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และให้บริการจนได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม และผู้รับเหมางานทั่วไป
ปัจจุบัน บริษัทฯมีศูนย์บริการ ในประเทศไทยโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บริเวณรังสิต จังหวัดปทุมธานี และสาขาที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการแก่ทางลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงบริษัทย่อยในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมามากกว่า 15 ปี
จุดมุ่งหมายในการให้บริการคือ การบริการส่ง และ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ประเภทอะไหล่ อุปกรณ์ความปลอดภัย และสินค้าจำเป็นให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์ซ่อม บริการจักรกลทุกประเภท โดยจะทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ