โซ่ทุกประเภทตรงตามมาตรฐานสากล และ ISO เช่น โซ่เดี่ยว
โซ่คู่ ทั้ง 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น, โซ่แบบมีปีก รวมถึงโซ่แสตนเลส อาทิ ยี่ห้อ KANA และ DONGHUA เป็นต้น
โดยบริษัทฯ เน้นจำหน่ายโซ่ที่มีคุณภาพที่สามารถใช้งานได้ทนทาน และรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

Go to Top