• ไส้กรองกันฝุ่นละออง - ชนิดมี Carbon สามารถล้างน้ำและใช้ซ้ำได้
  • ประสิทธิภาพการกรอง 96 % (RL2) มาตรฐานญี่ปุ่น
  • ตลับไส้กรองระบบกดปิดสะดวก รวดเร็วในการเปลี่ยนไส้กรอง
  • ใช้กับหน้ากากรุ่นDR22P2W, DR77P2W
  • ไส้กรองกันฝุ่นละออง - ชนิดมี Carbon สามารถล้างน้ำได้
  • ประสิทธิภาพการกรอง 96 % (RL2)
  • ไส้กรองกันฝุ่นละออง - ชนิดมี Carbon สามารถล้างน้ำและใช้ซ้ำได้
  • ประสิทธิภาพการกรอง 96 % (RL2) มาตรฐานญี่ปุ่น
  • ใช้กับหน้ากากรุ่นDR165U2K, DR28SU2K, DR76U2K
  • ไส้กรองกันฝุ่นละออง - ชนิดมี Carbon สามารถล้างน้ำและใช้ซ้ำได้
  • ประสิทธิภาพการกรอง 96 % (RL2) มาตรฐานญี่ปุ่น
  • ใช้กับหน้ากากรุ่นฝาเกลียว เช่น DR28S, DR76 เป็นต้น
  • ไส้กรองกันฝุ่นละออง - ชนิดมี Carbon สามารถล้างน้ำได้ แบบตลับบาง(T2 Thin type)
  • ประสิทธิภาพการกรอง 96 % (RL2)
  • ฝาครอบตลับกรอง / แผ่นกรองฝุ่นละออง (Retainer C)
  • ใช้ครอบบนPanitmate LL และ ตลับกรองอากาศรุ่น T/, X/, CA-7xxx
  • แผ่นใยกรอง Paintmate L หรือ Paintmate LL  [1 แพ็ค มี10ชิ้น]
  • ใช้คู่กับตลับกรองสารเคมีของหน้ากาก SHIGEMATSU (STS)
   •  รุ่น Paintmate L (#2601) ใช้ควบคู่กับ หน้ากากรุ่น GM-76D, GM-76s, GM-28 หรือ ตลับกรอง CA-104Nii กันสารเคมีชนิดต่างๆ
   • รุ่น Paintmate LL (#2602) ใช้คู่กับ หน้ากากรุ่น TW01, TW02, GM-77, GM-22 หรือ ตลับกรอง T/, X/ , CA-7xx กันสารเคมีชนิดต่าง
Go to Top