• ตลับกรองป้องกัน Ammonia Gasses ป้องกัน ไอแอมโมเนีย และ ไอเม็ททิลลามีน
  • ตลับกรองป้องกันไอกรด และแก๊ส(Acid Gases)
  • ป้องกัน แก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรลิค, กรดซัลฟูลิค, แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์, แก๊สไฮโดรเจนซัลเฟอร์, ก๊าซฮาโลเจน
  • ตลับกรองป้องกันไอสารอินทรีย์ (Organic Vapors)
  • ป้องกัน ไอสารระเหยอินทรีย์ เช่น สี, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
  • ตลับกรองป้องกันไอกรดแก๊สและไอสารอินทรีย์ (Acid Gases and Organic Vapors)
  • ป้องกัน ไอสารระเหยอินทรีย์/ สารตัวทำละลาย เช่น สี, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
  • ตลับกรองป้องกัน แก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรลิค (กรดเกลือ), กรดซัลฟูลิค (กรดกำมะถัน), แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์, แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
  • ตลับกรองป้องกันไอสารอินทรีย์ (Organic Vapors)
  • ป้องกัน ไอสารระเหยอินทรีย์ เช่น สี, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
  • ใช้กับหน้ากากรุ่น GM77, GM77S, GM22 (รุ่นPress & Push)
  • ตลับกรองป้องกัน Ammonia Gasses ป้องกัน ไอแอมโมเนีย และ ไอเม็ททิลลามีน
  • ใช้กับหน้ากากรุ่น GM77, GM77S, GM22 (รุ่นPress & Push)
  • ตลับกรองป้องกัน ethylene oxide เอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารอบฆ่าเชื้อโรคตามโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ และยังใช้ในการผลิตเอทิลีนไกคอล Ethylene glycol
  • ใช้กับหน้ากากรุ่น GM77, GM77S, GM22 (รุ่นPress & Push)
  • ตลับกรองป้องกันไอกรด และแก๊ส(Acid Gases)
  • ป้องกัน แก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรลิค, กรดซัลฟูลิค, แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์, แก๊สไฮโดรเจนซัลเฟอร์, ก๊าซฮาโลเจน
  • ใช้กับหน้ากากรุ่น GM77, GM77S, GM22 (รุ่นPress & Push)
  • ตลับกรองป้องกันไอสารอินทรีย์ (Organic Vapors)
  • ป้องกัน ไอสารระเหยอินทรีย์ เช่น สี, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
  • ใช้กับหน้ากากรุ่น GM77, GM77S, GM22 (รุ่นPress & Push)
  • ป้องกันไอกรดแก๊สและไอสารอินทรีย์ (Acid Gases and Organic Vapors)
  • ป้องกัน ไอสารระเหยอินทรีย์/ สารตัวทำละลาย เช่น สี, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
  • ใช้กับหน้ากากรุ่น GM77, GM77S, GM22 (รุ่นPress & Push)
  • ตลับกรองป้องกัน ethylene oxide เอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารอบฆ่าเชื้อโรคตามโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ และยังใช้ในการผลิตเอทิลีนไกคอล Ethylene glycol
  • ใช้กับหน้ากากรุ่น GM77, GM77S, GM22 (รุ่นPress & Push)
Go to Top