Cartridge T/OV/AG

  • ไส้กรองป้องกันไอกรดแก๊สและไอสารอินทรีย์ (Acid Gases and Organic Vapors)
  • ป้องกัน ไอสารระเหยอินทรีย์/ สารตัวทำละลาย เช่น สี, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

Description

  • ไส้กรองป้องกันไอกรดแก๊สและไอสารอินทรีย์ (Acid Gases and Organic Vapors)
  • ป้องกัน ไอสารระเหยอินทรีย์/ สารตัวทำละลาย เช่น สี, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
  • ใช้กับหน้ากากรุ่น TW

Go to Top