Helmet Clip CL-020 (TANTO)

  • คลิปติดหมวก ทำให้ไฟคาดศีรษะไม่หลุดร่วง

Description

  • คลิปติดหมวก
  • 1set: 4pcs
  • น้ำหนัก: 25g
  • ใช้ได้กับไฟคาดศีรษะ และหมวกได้หลากหลายรุ่น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดหรือรูปร่างของหมวกนิรภัย)

You may also like…

Go to Top